Các yếu tố để nhà yến thành công hay thất bại

Các yếu tố dẫn đến việc thành công hay thất bại của nhà yến. Thông thường tôi sẽ chia sẻ đứng trên quan điểm của những người đã xây nhà nuôi yến nhưng chưa được thành công như mong đợi.

Việc xây dựng nhà nuôi yến ở đâu? Xây như thế nào thì vị trí xây dựng nhà nuôi yến là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tôi ví dụ bạn xây dựng nhà yến ở khu vực có ít chim bay lượn, tìm mồi, thì đó là điều bất lợi nhất để nhà yến thành công nhanh hay chậm. Khu vực có nhiều chim bay lượn thì việc dẫn dụ chim sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Kết cấu xây dựng nhà nuôi yến? Kết cấu là bước quan trọng thứ 2 quyết định đến việc thành công nhanh hay chậm của nhà yến. Bạn phải xem xét rõ tình hình và mức độ cạnh tranh về nhà yến ở khu vực bạn muốn xây dựng. Kết cấu xây nhà yến phải đảm bảo đủ độ cạnh tranh với các nhà yến khác.  VD: Xung quanh nhà bạn muốn xây nhà yến, đa số các nhà nuôi chim yến là 3 tấm, thì việc bạn muốn xây sau đó cũng ít nhất là 3 tấm hoặc hơn. Nếu bạn xây dựng nhà yến cấp 4, thì bạn hiểu rõ nhất về mức độ thành công hay không?

Yếu tố về gỗ, độ ẩm, âm thanh, ánh sáng, mùi, loa, … Đây là yếu tố cơ bản của nhà nuôi chim yến, Vấn đề này quyết định đến sự thành công hay không thành công của nhà yến. Bạn cũng không cần phải quan tâm nhiều về vấn đề này. Vì ít nhất cơ bản nhất của người kỹ thuật yến là đã nắm được những vấn đề này. Bạn chỉ cần giao cho kỹ thuật yến kiểm tra là tốt nhất.

Bạn không nên tự ý làm nhà nuôi yến, tự gắn thiết bị khi chưa có kiến thức nhiều về nuôi chim yến sào. Vì tỉ lệ thành công do bạn tự làm là không nhiều, thậm chí thành công có thể là do may mắn mà thôi. Vì vậy tốt nhất nên tìm kỹ thuật cố vấn cho bạn phần này. 

Để lại lời nhắn

Your email address will not be published.

Enjoy this blog? Please spread the word :)